Värmepellets

Hur glas tillverkas – steg för steg!

Konsten att tillverka glas är en mycket gammal tradition. Att skapa och forma glas är sedan något som förfinats genom årtusenden. Idag är tekniken kring glastillverkning på en absolut teknisk toppnivå. Idag är det glas som tillverkas mer hållbart och kompatibelt med glasbearbetningsprocedurer så som laminering, härdning, syraetsning, sandblästring med mera.

Smältning och raffinering
För att göra klart glas krävs rätt uppsättning av råvaror. Dessa består av; kiselsand (SiO2), natriumoxid (Na2O) från soda, kalciumoxid (CaO) från kalksten / dolomit, dolomit (MgO) och fältspat (Al2O3). Dessa ingredienser blandas i rätt proportion för att sedan smältas samman i smältugnen. Smältugnen eldas med energirik värmpellets för att komma upp till 1500 grader Celsius. För att ge glaset färg blandas också vissa metalloxider i satsen. Ugnen måste heltiden hålla en hög värme och det är därför viktigt att hela tiden tillföra värmepellets till elden under hela processen.

Spegelglas
Vi tillverkning av spegelglas hälls hela degelns innehåll ut på en yta med smält ten. När glaset stelnar så tar dem upp tenen och bildare en spegelblank yta.

Glödgning
Därefter görs en process som kallas glödgning för att avlägsna de inre spänningarna som byggts upp i glas. Denna process består av att man värmer upp glaset på nytt och låter det svalnar det gradvis för att ge det sin slutliga och härdade form. Där efter är det lättare att skära, forma och bearbeta glaset.

Inspektion
Genom avancerad inspektionsteknik kan mer än 100 miljoner små inspektioner göras under hela glasframställningsproceduren för att identifiera luftbubblor, spänningar eller sandkorn som vägrar att smälta. Detta är viktigt för att kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten.

Skärning på beställning
Slutligen används diamantstål för att trimma och till önskad form.

Återvinning
Det glas som inte klarar av inspektionen smälts åter ner i smältugnen som eldas med värmepellets. Glas går att smälta ner hur många gånger som helst, vilket gör det till det mest återvinningsbara materialet vi har.