Ditt namn kan vara en trygghet

Ditt namn kan vara en trygghet

Att använda sig av namnbrickor är på vissa arbetsplatser oerhört viktigt. Det är viktigt både för de anställda sinsemellan men framförallt är det viktigt för kunder och besökare. Namnbrickor inger ett professionellt intryck, vilket har stora fördelar i många branscher. Ingår det i arbetsuppgifterna att ta kontakt med personer, som det kan göra om du arbetar på konferenser, event, mässor och liknande, så är det av högsta vikt att ni använder namnbrickor.

Men den arbetsplats där namnbrickor är en så väsentlig del av bemötande av folk att det knappt går att hitta arbetsplatser utan dem är inom vården. Har du någonsin varit på ett sjukhus eller vårdcentral där de anställda inte bar namnbrickor av olika slag? Det finns en poäng i att de bär namnbrickor. Alla besökare på sjukhus eller vårdcentral är där av olika skäl, men ingen är där frivilligt. Antingen har man själv en sjukdom eller skada som behöver vårdas eller så har man en person nära sig som är i den sisten. Oavsett är det är sårbar situation som behöver bemötas med försiktighet, tydlighet och ödmjukhet. Det minsta man kan begära då är att personalen bär namnbrickor så att det är tydligt vad de heter. Jag jobbar ju själv som sjuksköterska och bär mitt namn med mig dagligen och tycker att det är bra att kunden kan se, inte bara mitt namn, men även vilken befattning jag har. Så att jag inte misstas för att vara läkare.

Utöver namn finns det andra saker att tänka på när det kommer till namnbrickor. Givetvis är det namnet som ska stå i centrum, det är det som ger mest förtroende i ett samtal med en kund eller besökare. Men det är inte helt fel med en text som beskriver din yrkesgrupp också. Återigen är sjukhuset och vårdcentralen bra exempel. Det är inte alltid lätt att veta om det är en sjuksköterska, läkare, receptionist, jurist eller någonting annat som man talar med. En enkel beskrivning på de namnbrickor som används hade löst problemet. Det går dessutom alldeles utmärkt att skilja de olika namnbrickorna åt med färger och symboler. Då vet man att personen som passerar är läkare eftersom färgen indikerar det, trots att man inte hann läsa på namnbrickan.